series

UR Samtiden - Små barns hjärnor och lekfullt lärande

Samtal om förskolans utmaningar att stimulera barns teknikintresse.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

  • Medverkande: Susanne Thulin Ingrid Pramling Samuelsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer