series

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Föreläsningar om hur man hjälper personer med demens.

• Universitet

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa

Carl-Gerhard Gottfries - pionjär inom demensforskningen

UR Samtiden - Demensdagarna 2017
Föreläsning · 14 min
Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Carl-Gerhard Gottfries
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer