series

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Föreläsningar om hur man hjälper personer med demens.

• Universitet

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa, Psykologi och filosofi, Psykologi