series

UR Samtiden - Demensdagarna 2017

Föreläsningar om hur man hjälper personer med demens.

• Universitet

• Biologi, Sjukdomar och ohälsa

Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Ingmar Skoog
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer