series

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring

Föreläsningar från rektorsprogrammets forskningskonferens 2017.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Skola och samhälle, Utbildningsvetenskaplig forskning