series

Kortfilmsklubben - samiska

Kortfilmer på samiska.

• Gymnasieskola

• Modersmål och minoritetsspråk, Samiska