series

Samernas tid

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.

• Allmänbildande

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden, Samhällskunskap, Nationella minoriteter