series

Big Cities

Om utvecklingen i storstäder runt om i världen.

• Allmänbildande

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Lag och rätt, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik