series

UR Samtiden - Hälsa och träning i framtiden

Hur skall vi träna för god hälsa och för att nå optimala resultat?

• Universitet

• Biologi, Genetik och genteknik, Idrott och hälsa

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer