series

Det goda landet

Hur fungerar den svenska demokratin i praktiken?

• Folkhögskola / Studieförbund

• Pedagogiska frågor, Betyg och bedömning, Skola och samhälle, Samhällskunskap, Immigration

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer