series

Programmera mera

Hur gör man när man programmerar?

• Grundskola 4-6

• Information och media, Internet och digitala medier, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik