series

Musikens atomer

Historia, termer och fakta om artister varvas med ljudande exempel.

• Grundskola 4-6

• Musik, Musikens byggstenar, Musikhistoria, Populärmusik