Små barn och skärmtid - kan psykologin ge svar?

Föreläsning · 30 min
  • Föreläsare: Mikael Heimann
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer