series

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Om mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga.

• Universitet

• Samhällskunskap, Familj och samlevnad, Immigration

Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga
Föreläsning · 22 min
  • Föreläsare: Mette Blauenfeldt
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer