series

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Om mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap, Samhällskunskap, Barn, Ungdomar, Immigration

  • Föreläsare: Hildegunn Fandrem
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer