series

Vad ska vi göra idag? dari

Varje dag händer spännande saker hos Bengt och papegojan Bodil.

• Grundskola F-3

• Modersmål, Dari, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk

Programbild

Bengt och Bodil är på en bondgård

Liknande program