series

UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017

Unga forskare från hela världen berättar om sina upptäckter.

• Universitet

• Biologi, Virus och bakterier

Användning av viral strategi för att bekämpa multiresistenta bakterier

UR Samtiden - Stockholm International Youth Science Seminar 2017
Föreläsning · 6 min
Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Tom Dendooven
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer