series

Samernas tid - nordsamiska

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.

• Allmänbildande

• Historia, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper