series

Samernas tid - sydsamiska

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.

• Grundskola 7-9

• Historia, Samhällskunskap, Individer och gemenskaper