series

Samernas tid - lulesamiska

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.

• Allmänbildande

• Historia, Forntid och medeltid, Samhällskunskap, Nationella minoriteter