series

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Föreläsningar och samtal om skolbibliotekens roll för elevers lärande.

• Högskola

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor