series

UR Samtiden - Skolbibliotekarien 2017

Föreläsningar och samtal om skolbibliotekens roll för elevers lärande.

• Universitet

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Pedagogiska frågor

  • Föreläsare: Sten Ivarsson
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer