series

UR Samtiden - Internet och unga med adhd, add och ast

• Universitet

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning

  • Föreläsare: Jill Carlberg
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer