series

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Föreläsningar om matematikens framtid.

• Lärarfortbildning

• Matematik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, IT, medier och digital kompetens, Teknik, Kommunikations- och informationsteknik