series

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Föreläsningar om matematikens framtid.

• Lärarfortbildning

• Matematik, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Förskolepedagogik

Lärarledd undervisning och modern teknik

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018
Föreläsning · 38 min
  • Föreläsare: Ola Sterner Görel Sterner
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer