series

Samernas tid - teckenspråkstolkat

Berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia.

• Allmänbildande

• Historia, Efter ca 1900, Samhällskunskap, Nationella minoriteter