series

UR Samtiden - Samisk hälsa på agendan

• Universitet

• Samhällskunskap, Nationella minoriteter

Ämnesord: Samer
Utbildningsnivå: Universitet
  • Föreläsare: Anette Edin-Liljegren
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer