series

Kjellsorterat

Vart tar våra sopor vägen, och hur kan vi göra miljövänligare val?

• Gymnasieskola

• Miljö, Avfall och återvinning, Föroreningar och miljögifter, Teknik, Renhållning och avfallshantering