series

Perspektiv på världen

Få en insikt i hur samhället fungerar i andra länder.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter