series

Perspektiv på världen

Få en insikt i hur samhället fungerar i andra länder.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Konflikter och konflikthantering