series

Perspektiv på världen

Få en insikt i hur samhället fungerar i andra länder.

• Gymnasieskola

• Miljö, Energiförsörjning, Hållbar utveckling

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer