series

UR Samtiden - Mitt lärande

Från Mitt lärande 2018. Teman: demokrati, digitalisering och NPF.

• Lärarfortbildning

• Biologi, Psykisk ohälsa

Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

UR Samtiden - Mitt lärande
Föreläsning · 57 min
  • Föreläsare: Thord Nossborn
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer