series

UR Samtiden - Berätta rätt om samer

Föreläsningar om att skilda samer och det samiska i media.

• Allmänbildande

• Musik, Folkmusik, Musikanvändning och påverkan, Svenska, Nationella minoritetsspråk