series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Om specialpedagogik för autismspektrum och mycket annat.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Sociala relationer

  • Föreläsare: Maria Rosaria Galanti
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer