series

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Om specialpedagogik för autismspektrum och mycket annat.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar