series

UR Samtiden - Puls och rörelse för inlärning

Hör om hur viktigt motorik och motion är för elevers inlärning.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Utbildningsvetenskaplig forskning