series

UR Samtiden - Puls och rörelse för inlärning

Hör om hur viktigt motorik och motion är för elevers inlärning.

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Elevhälsa, Kvalitetsarbete och skolutveckling, Utbildningsvetenskaplig forskning

  • Föreläsare: Malene Schat-Eppers Peter Büchner Hede
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer