series

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2018.

• Högskola

• Information och media, Internet och digitala medier, Samhällskunskap, Demokratiska fri- och rättigheter, Lag och rätt