series

Kjellsorterat

Vart tar våra sopor vägen, och hur kan vi göra miljövänligare val?

• Gymnasieskola

• Miljö, Avfall och återvinning, Föroreningar och miljögifter, Teknik, Renhållning och avfallshantering

Om programmet

Ämnesord:

Batterier, Elektrisk industri, Elektronik, Elektroteknik, Föroreningsfrågor, Källsortering, Miljöfarligt avfall, Miljöfrågor, Naturvetenskap, Teknik, Teknisk elektrokemi, Teknisk hygien, Återvinning

Produktionsår:

2018

  • Reporter:

    Kjell Eriksson