series

Kjellsorterat

Vart tar våra sopor vägen, och hur kan vi göra miljövänligare val?

• Gymnasieskola

• Miljö, Avfall och återvinning, Föroreningar och miljögifter, Teknik, Renhållning och avfallshantering

Om programmet

Ämnesord:

Föroreningsfrågor, Kemikalier, Kemisk industri, Kemisk teknik, Miljöfarligt avfall , Miljöfrågor, Naturvetenskap, Teknik, Teknisk hygien

Produktionsår:

2018

  • Reporter:

    Kjell Eriksson