series

UR Samtiden - ResearchED 2018

Föreläsningar från den internationella skolkonferensen ResearchED.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Betyg och bedömning, Utbildningsvetenskaplig forskning

Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

UR Samtiden - ResearchED 2018
Föreläsning · 33 min
  • Föreläsare: Jonas Vlachos
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer