series

UR Samtiden - ResearchED 2018

Föreläsningar från den internationella skolkonferensen ResearchED.

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Kvalitetsarbete och skolutveckling

Varför misslyckas bra professionell utveckling?

UR Samtiden - ResearchED 2018
Föreläsning · 28 min
Utbildningsnivå: Lärarfortbildning
  • Föreläsare: Harry Fletcher-Wood
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer