series

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Om att upptäcka och förebygga elevers psykiska ohälsa.

• Universitet

• Biologi, Psykisk ohälsa, Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Samhällskunskap, HBTQ

  • Föreläsare: Anna Bergman
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer