series

Fejk

Säsong 2. Dröm- och skräckbilder i propaganda och populärkultur.

• Gymnasieskola

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Massmedia, Samhällskunskap