series

Fejk

Om dröm- och skräckbilder i propaganda, populärkultur och politik.

• Gymnasieskola

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Massmedia, Samhällskunskap