series

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Hur kan förutsättningarna för barn och familjer göras mer likvärdiga?

• Allmänbildande

• Pedagogiska frågor, Skola och samhälle, Utbildningsvetenskaplig forskning

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

UR Samtiden - Barns livsvillkor
Föreläsning · 19 min
  • Föreläsare: Kajsa Yang Hansen
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer