series

Kolla myten

Skilj fakta från rykten med hjälp av den vetenskapliga arbetsmetoden.

• Grundskola 7-9

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Kemi