series

Nyfiken på Sverige

Enkelt berättat ur flera perspektiv: historiskt, politiskt, kulturellt.

• Grundskola 4-6

• Samhällskunskap, Barns rättigheter, Familj och samlevnad, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska som andraspråk