series

Kolla myten

Skilj fakta från rykten med hjälp av den vetenskapliga arbetsmetoden.

• Grundskola 7-9

• Biologi, Kropp och hälsa, Information och media, Informationssökning och källkritik