series

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Hur skapas goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande?

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens
Föreläsning · 44 min
Utbildningsnivå: Lärarfortbildning
  • Föreläsare: Eva Hjörne
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer