series

Perspektiv på världen

Stora frågor ur nya synvinklar och från olika håll i världen.

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter, Konflikter och konflikthantering