series

Perspektiv på världen

Om demokrati, makt och rättigheter i olika delar av världen.

• Gymnasieskola, Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter, Konflikter och konflikthantering