series

Perspektiv på världen

Stora frågor ur nya synvinklar och från olika håll i världen.

• Gymnasieskola

• Information och media, Informationssökning och källkritik, Internet och digitala medier, Samhällskunskap